Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Realizowany program w roku szkolnym 2017/2018 ( dotyczy gr. ,,Biedroneczki’’ i ,,Słoneczka’’)

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt. ,,Nasze przedszkole’’ autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, wydawnictwo Mac