PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnegoPodstawa programowa- kliknij aby przeczytać